ข่าวประชาสัมพันธ์

(ด่วนที่สุด) รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร ประจำปีการศึกษา 2559

งานสวัสดิการฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร ประจำปีการศึกษา 2559

การสัมภาษณ์ในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม  2559

ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์  อาคาร 90 ปี ชั้น 6

ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.30 น.
สามารถติดตามรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ที่นี่  >>  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปี 2559
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานสวัสดิการฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษา 02-665-3555 ต่อ 2401