ข่าวกิจกรรม

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมชมบูทนิทรรศการศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และนิทรรศการชมรมชุมชนแผ่นดินทองวัดลำพะอง

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมชมบูทนิทรรศการศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และนิทรรศการชมรมชุมชนแผ่นดินทองวัดลำพะอง ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กทม. ในโอกาสนี้ อาจารย์ปาริชาติ ช้วนรักธรรม อาจารย์ศิริกานต์ ติรสุวรรณวาสี และทีมนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และนางวัชลีย์ เพ็ชรบุรี ผู้นำกลุ่มแม่บ้านลำพะองพัฒนา เขตหนองจอก ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก กระเป๋าผ้าพับมั่งมี Save Happy ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและชุมชนลำพะองพัฒนาในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปีที่ 2 เพื่อสร้างสร้างอาชีพและสร้างรายได้ เมื่อวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562