ข่าวกิจกรรม

น.ศ.บริหารธุรกิจ มทร.พระนคร “ร่วมบริจาคโลหิต…ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์”

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 นักศึกษาและบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมกิจกรรมการบริจาคโลหิตของหน่วยรับบริจาคโลหิต โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ซึ่งเป็นกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงพลังจิตอาสาของนักศึกษาและบุคลากร ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาได้เข้าใจถึงความสำคัญของการเสียสละ ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมทำความดีช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และถือได้ว่าเป็นสร้างกุศลทำบุญร่วมกัน โดยมีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตจำนวนกว่า 300 คน ได้จำนวนโลหิตทั้งสิ้น 145 ยูนิต หรือเท่ากับจำนวนโลหิต 59,850 ซีซี ณ ห้อง R101 อาคารมงคลอาภา ชั้น 1 คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร