ข่าวกิจกรรม

บรรยากาศการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโควตา ปวช.

บรรยากาศการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อประเภทกรณีพิเศษ (โควตา) ปวช. ประจำปีการศึกษา 2562 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 โดยจะประกาศผลการสอบ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 #ทางเว็บไซต์ www.rmutp.ac.th **เป็นกำลังใจให้ทุกคนในการสอบ ขอให้ทำข้อสอบได้และสอบติดนะคะ ^^**