ข่าวกิจกรรม

กระชับความสัมพันธ์ที่ดีและความสามัคคีระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติชั้นปีที่ 1 (ประเทศภูฎาน เยอรมัน และจีน)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติอาจารย์ Mr. Holger Kieckbusch เป็นตัวแทนการจัดกิจกรรม “Freshy Sport” เพื่อเป็นกระชับความสัมพันธ์ที่ดีและความสามัคคีระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติชั้นปีที่ 1 (ประเทศภูฎาน เยอรมัน และจีน) ในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและเสียงหัวเราะ พร้อมทั้งได้แสดงออกถึงความสามารถ การทำงานร่วมกันเป็นทีมรวมถึงการมีน้ำใจนักกีฬา ณ โรงยิม อาคารมงคลอาภา ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร