ข่าวกิจกรรม

บรรยากาศการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) ในวันที่ 13 มีนาคม 2559

บรรยากาศการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน)
ในวันที่ 13 มีนาคม 2559 คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2559
โดยจะประกาศผลการสอบข้อเขียน ในวันที่ 23 มีนาคม 2559 ทางเว็บไซต์ www.rmutp.ac.th
และ สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 27 มีนาคม 2559 ณ คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร
**เป็นกำลังใจให้ทุกคนในการสอบ ขอให้ทำข้อสอบได้..สอบติดนะค่ะ ^^