ข่าวกิจกรรม

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โควตา

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหารให้เกียรติต้อนรับ และดูแลความเรียบร้อยการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (รอบโควตา) สำหรับผู้ที่ใช้วุฒิ .3 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้อง 7205 ชั้น 2 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร