คณะบริหารธุรกิจ

บริการให้คำปรึกษา

บริการให้คำปรึกษา

เมื่อนักศึกษาไม่สบายใจ วิตกกังวลในเรื่อง การเรียน การปรับตัว เพื่อน ครอบครัว ความรักและอื่นๆทางมหาวิทยาลัยมีการบริการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาทุกท่านด้วยความยินดี โดยข้อมูลจะถูกปกปิดเป็นความลับ

หมายเลขโทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6051, 6053 (ในวันและเวลาราชการ วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 – 16.30 น.)