ข่าวกิจกรรม

บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) อัดฉีดทุนการศึกษา (ทุนสหยูเนียน) คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร กว่า 2 แสนบาท

บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) อัดฉีดทุนการศึกษา (ทุนสหยูเนียน) คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร กว่า 2 แสนบาท

วันนี้ (29 พ.ย. 61) ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์รณพร พิทักษ์มวลชน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมผู้ติดตาม เข้าร่วมพิธีรับมอบทุนการศึกษากว่า 2 แสนบาท จากบริษัท บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร จำนวน 4 ทุน โดยทางบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการพัฒนาการศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ และประพฤติดี และขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับโอกาศเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไป ณ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ