ข่าวกิจกรรม

บริหารธุรกิจจัดกิจกรรม “เรื่องเงินเรื่องง่าย By กรุงศรี 102”

ผศ.พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร เป็นประธานเปิดงาน “วันเปิดเรียน Krungsri Retail Banking Academy” เรื่องเงินเรื่องง่าย By กรุงศรี 102 โดยมีคุณพงษ์อนันต์ ธณัติไตร ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจลูกค้ารายย่อยและเครือข่ายการขาย กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม อีกทั้งยังมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเงินการธนาคาร โดยทีมงานธนาคารกรุงศรี ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี
ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมโดย : สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ

ติดจามภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook คณะบริหารธุรกิจ : RMUTPBUS