ข่าวกิจกรรม

บริหารธุรกิจ​ ม.ราชมงคลพระนคร ทำความสะอาด-ป้องกัน​ฝุ่น​ PM 2.5​ ไวรัสโควิด-19

บริหารธุรกิจ​ ม.ราชมงคลพระนคร ทำความสะอาด-ป้องกัน​ฝุ่น​ PM 2.5​ ไวรัสโควิด-19

เมื่อวันที่​ 28​ ก.พ.​ 2563​ ดร.รัตนาวลี​ ไม้สักคณบดี​คณะบริหารธุรกิจ​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร​ มอบหมายให้งานอาคารสถานที่ทำความสะอาดพื้นที่ภายในคณะบริหารธุรกิจ​ได้แก่​ ห้องประชุม​ ห้องเรียน​ ราวบันได​ ลิฟท์ บริเวณทางเดิน
เนื่อง​จากสถานการณ์การระบาดของโรคติด​ต่อเชื้อ​ไวรัสโคโรนา​ 2019 (Covid-19)
รวมถึงสถานการณ์ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในกรุงเทพฯ อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพอยู่ในขณะนี้​ เพื่อสุขภาพอนามัยของบุคลากร นักศึกษา และผู้มาติดต่อภายในคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาพข่าว: งานสื่อสารองค์กร​ คณะบริหารธุรกิจ​