ข่าวกิจกรรม

บริหารธุรกิจ กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2566

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงพื้นที่ชุมชนจัดกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2566 ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักถิ่น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมา พยุงวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานพร้อมด้วย อาจารย์ปัณณภัสร์ เลิศวริษฐ์กุล หัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม และอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่ม ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มองค์กรชุมชนและเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ ในการนี้ยังได้รับเกียรติจาก สิบเอกหนุ่มทุ่งโพนทอง ทุ่งโพนทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 2 หน่วยพัฒนาสังคมเเละชุมชน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย ณ มัสยิดอิบาดิรเราะห์มาน เขตสะพานสูง กทม. และ กลุ่มชุมชนสมหวัง กทม.

จัดโครงการ : งานบริการวิชาการแก่สังคม ฝ่ายวิชาการและวิจัย
ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
รับชมภาพเพิ่มเติม : คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร