ข่าวกิจกรรม

บริหารธุรกิจ ฒ.ราชมงคลพระนคร ปูทาง นศ.สู่เส้นทางผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชียุคดิจิทัล

บริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ปูทาง นศ.สู่เส้นทางผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชียุคดิจิทัล เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการ “เตรียมความพร้อมสู่เส้นทางผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชียุคดิจิทัล” พร้อมด้วย ดร.ศรีสุดา อินทมาศ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี การจัดโครงการครั้งเพื่อเสริมสร้างทักษะและเพิ่มพูนความรู้ในการเป็นนักบัญชีแนวหน้า ซึ่งได้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อต่าง ๆ เช่น การสอบบัญชี, ความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายไทย โดยได้รับเกียรติจาก อ.น้อย จิรศักดิ์ สหสิทธิวัฒน์ เป็นวิทยากรบรรยายครั้งนี้ อีกทั้งยังมี นายวัชรพล สุนนทราช นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เจ้าของธุรกิจผลิตภัณฑ์ น้ำพริก ORGAING ชื่อแบรนด์ LONG PLA DAAK และ นางสาวธนภรณ์ นุชรักษ์ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เจ้าของธุรกิจผลิตภัณฑ์ ขนมมันทอดกรอบ ชื่อแบรนด์ ตรามันคัพ มาเล่าประสบการณ์และแบ่งปันความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกับศูนย์บ่มเพาะธุรกิจอีกด้วย ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร การจัดโครงการ : ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2562 ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ