ข่าวกิจกรรม

บริหารธุรกิจ มทร.พระนคร จัดสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาทุนให้กู้ยืม กยศ.

บริหารธุรกิจ มทร.พระนคร จัดสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาทุนให้กู้ยืม กยศ.

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดให้มีการสัมภาษณ์นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ