ข่าวกิจกรรม

บริหารธุรกิจ มทร.พระนคร จัดงานมุฑิตาจิตแด่ผู้เกียษณอายุราชการ ประจำปี 2559

dsc_0328วันนี้ (23 กันยายน 2559) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดพิธีมุทิตาจิต “วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ”ประจำปี 2559 เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ที่ปฏิบัติหน้าที่ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มาโดยตลอด โดยมี ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เริ่มจากช่วงเช้าเป็นพิธีสงฆ์ พิธีสักการะพระภูมิชัยมงคล พิธีบวงสรวงกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จากนั้นเป็นพิธีมุฑิตาจิตและคณบดีคณะบริหารธุรกิจมอบของที่ระลึกแด่อาจารย์เกษียณอายุราชการ คณาจารย์มอบพวงมาลัยแด่อาจารย์เกษียณอายุราชการ ตัวแทนนักศึกษามอบพวงมาลัยแด่อาจารย์เกษียณอายุราชการ และขับร้องเพลงเทิดพระคุณครู จากนั้นอาจารย์เกษียณอายุราชการ กล่าวความรู้สึกพร้อมกล่าวขอบคุณ ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและซาบซึ้งใจ ณ โถงชั้น 1 อาคารพร้อมมงคล และห้องประชุมมงคลอาภา 1 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ซึ่งในปีนี้มีอาจารย์เกษียณอายุราชการ จำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นะมิ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลอสรร สุวรรณนาคร
3. ผู้ช่วศาสตราจารย์วราลี ศรีสมบัติ
4. อาจารย์ธวัลพร อยู่แย้มศรี
5. อาจารย์สมใจ ฉินธนะปทุมพร
6. อาจารย์ชัชรินทร์ จุลกะเสวี

ภาพข่าวเพิ่มเติม คลิกที่นี่ครับ