ข่าวกิจกรรม

บริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ร่วมงาน “ราชมงคลพระนครรวมใจภักดิ์เฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

บริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ร่วมงาน “ราชมงคลพระนครรวมใจภักดิ์เฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562คณาจารย์และบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมงาน “ราชมงคลพระนครรวมใจภักดิ์เฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร โดยภายในงานมีพิธีสงฆ์ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีถวายอาศิรวาทราชสดุดี ถวายพานพุ่ม ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ร้องเพลงสดุดีจอมราชา ร้องเพลงไทยรวมใจภักดิ์ กิจกรรมสวดมนต์ ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ นำโดยพระอาจารย์โกสินทร์ (ปญฺญาวุฒิโก) จากวัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหาร เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมดีฮอลล์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร