ข่าวกิจกรรม

บริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร “เทิดพระคุณครู” จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีไหว้ครู “น้อมจิตวันทา เทิดศรัทธา บูชาครู” ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีเป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และ นักศึกษา เข้าร่วมพิธีไหว้ครู โดยมีพิธีสักการะพระภูมิชัยคล และพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีไหว้ครูโดยตัวแทนนักศึกษนำกล่าวบทสวดมนต์ บทไหว้ครู กล่าวปฏิญาณตน กล่าวบทกลอนเทิดพระคุณครู ร่วมขับร้องเพลงบูชาครู พระคุณที่สาม นำพานดอกไม้ธูปเทียนขึ้นไหว้ครู ประธานเจิมหนังสือและอุปกรณ์การเรียน มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษากิจกรรมดีเด่น มอบรางวัลประกวดพานไหว้ครู และการบรรยายพิเศษให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ Application ชื่อ M-Help Me ซึ่งเป็น Application ในการช่วยเหลือประชาชน  เพื่อรับแจ้งข้อมูล ข่าวสาร เช่น รถติด ปิดถนน เปิดช่องทางพิเศษ ฯลฯ ในกรุงเทพมหานคร รวมไปถึงยังสามารถดูกล้อง CCTY ตามจุดบริการต่าง ๆ ได้แบบ realtime ได้อีกด้วย โดยพันตำรวจโทภาษิต ไพรัตน์ รอง ผกก.จราจร สน.สามเสน ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

 

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ