ข่าวกิจกรรม

บริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ประชุมหารือขับเคลื่อนการทำงาน “โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus”

บริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ประชุมหารือขับเคลื่อนการทำงาน “โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus”

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 งานบริการวิชาการแก่สังคม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย อ.จิราวรรณ แก้วจินดา ผู้ช่วยหัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการทำงาน การลงพื้นที่ และติดตามผลการดำเนินงานโครงการบูรณาอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาธุรกิจท้องถิ่น ปี 2 ภายใต้กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาธุรกิจท้องถิ่น ปี 2562 “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus” ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณณัฐวุฒิ ธรรมตานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์การตลาดและพัฒนาลูกค้าองค์กรชุมชน และ สิบเอกธีระศักดิ์ ทองทศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 2 หน่วยสถาบันการเงินชุมชน ร่วมประชุมหารือ ณ ห้องประชุมธรรมนูญสุวิทย์ อาคาร 2 คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ