ข่าวกิจกรรม

บริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร สืบสานวัฒนธรรมไทย ทำบุญตักบาตรประจำสัปดาห์

บริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร สืบสานวัฒนธรรมไทย ทำบุญตักบาตรประจำสัปดาห์

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ชมรมพุทธศาสนา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำสัปดาห์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.กษิดิ์เดช สุทธิวานิช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำสัปดาห์ ทั้งนี้เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม รักษาศีลธรรมอันดีงามและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่มีความสำคัญแก่ชาวพุทธต่อไป ณ บริเวณชั้น 1 อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ