ข่าวกิจกรรม

บริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร ร่วมหารือสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ University of Victoria ประเทศแคนนาดา

เมื่อวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ ให้การต้อนรับ Ms. Rena Fowler (International Recruitment Coordinator Division International Recruitment, Division of Continuing Studies, University of Victoria) เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือระหว่าง คณะบริหารธุรกิจกับ University of Victoria ประเทศแคนนาดา ซึ่งในปี 2566 นี้ ทางคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณบดีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ให้มทร.พระนคร เป็นหน่วยงานหลักในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ