ข่าวกิจกรรม

บุคลากรพณิชยการพระนครตรวจสุขภาพประจำปี 2559

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดบริการตรวจสุขภาพประจำปี  2559  โดยคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้แก่บุคลากรศูนย์พณิชยการพระนคร โดยมีกิจกรรมให้บริการตรวจชั่งน้ำหนัก วัดความดัน เจาะเลือดจากนักเทคนิคการแพทย์ ตรวจปัสสาวะ เอ็กซเรย์หัวใจและปอด และบริการให้คำปรึกษาโดยแพทย์ วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง R101 อาคารมงคลอาภา 1 คณะบริหารธุรกิจ

ภาพข่าวเพิ่มเติม คลิกที่นี่