ข่าวประกาศ

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ประจำปี 2563 (รูปแบบออนไลน์) และวิดีโอ 21 EP.

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแจ้งกำหนดการและขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563 (ในรูปแบบออนไลน์)
ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ถึง 29 สิงหาคม 2563 ผ่านระบบ Google Classroom โดยมีขั้นตอนดังนี้   คลิกที่นี่เพื่อดูกำหนดการ

 1. เข้าสู้ระบบ Google Classroom โดยการใช้ e-mail ของมหาวิทยาลัย (โดยเป็นชื่อ.อักษรนามสกุลตัวแรก ตัวอย่าง [email protected])
 2. นักศึกษาเข้าสู้ระบบ คลิกที่นี่
 3. กรอกรหัสเพื่อเข้าสู่ชั้นเรียนโดยแบ่งเป็นสาขาวิชาดังนี้
  - สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) รหัส g2nxpkc
  - สาขาวิชาการเงินร รหัส i7yvyfn
  - สาขาวิชาระบบสารสนเทศ รหัส jp2pnco
  - สาขาวิชาการตลาด รหัส 5j77omi
  - สาขาวิชาการจัดการ รหัส m3zdgjl
  - สาขาวิชาการบัญชี รหัส vfqbw2a
 4. นักศึกษาดูคลิปวิดิโอการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 21 ตอน (Ep.)
 5. หลังจากนักศึกษาดูคลิปวิดิโอจบในแต่ละตอน (Ep.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะต้องตอบคำถามท้ายคลิปทุกครั้ง
 6. เมื่อนักศึกษารับชมคลิปวิดิโอครบทั้ง 21 ตอน (Ep.) ให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามความพีงพอใจในการเข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (รูปแบบออนไลน์) เพื่อรับชั่วโมงกิจกรรมจำนวน 3 ชั่วโมงหากมีข้อสงใสนักศึกษาสามารถสอบถามได้ที่ โทร. 026653555 ต่อ 2401-2 หรือ Line Open Chat : นศ.คณะบริหารธุรกิจ ปี 2563 (มทร.พระนคร) คลิกเพื่อเข้าร่วมแชท โดยสอบถามเจ้าหน้าที่ @กิจกรรมนักศึกษา

คลิปวิดีโอ "ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจ ออนไลน์" ประจำปี 2563