ข่าวประชาสัมพันธ์

(ประกาศขยายเวลารับสมัครทุนแลกเปลี่ยน) สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) รับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปยังมหาวิทยาลัยคู่สัญญาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

#ประกาศขยายเวลารับสมัครทุกแลกเปลี่ยน

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) รับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปยังมหาวิทยาลัยคู่สัญญาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 16 พฤศจิกายน 2561 (สามารถรับใบสมัครได้ที่สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ) ชั้น 3 อาคารพร้อมมงคล และสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 026653555 ต่อ 2381