ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ขอแก้ไขกำหนดการสอบคัดเลือกจากเดิม  กำหนดสอบวันจันทร์ที่  ๒๗  เมษายน  ๒๕๕๘  เป็นสอบวันอังคารที่  ๒๘  เมษายน  ๒๕๕๘  เฉพาะตำแหน่งที่  ๒  ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา   สังกัดงานบริการวิชาการและวิจัย  นอกนั้นคงเดิม  สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่นี่

 

[wpfilebase tag=’attachments’]