ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง “การเรียนปรับพื้นฐาน”

  1. แจ้งนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2558

(ประเภทโควตา รับตรง ทั้งประเภท 4 ปี และเทียบโอน)

เรียนปรับพื้นฐาน ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน-15 กรกฎาคม 2558

ณ  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

  1. สมัครเรียนและชำระเงิน 1,200 บาท วันที่ 10-12 มิถุนายน 2558

ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องการเงิน คณะบริหารธุรกิจ

สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่นี่

[wpfilebase tag=’attachments’]