ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ

“ประกาศคณะบริหารธุรกิจ”

เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ ประจำงานประสานสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา

> รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ<