ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

#ประกาศจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เรื่อง    – ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ (ประจำงานสื่อสารองค์กร) สังกัดคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

– ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ประจำงานสวัสดิการและสุขภาพพลานามัย) สังกัดคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

#สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่นี่ >  ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว