ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจากงาน กยศ.

ประกาศ!!! สำหรับนักศึกษากยศ.ที่ต้องยื่นเอกสารพรุ่งนี้ให้เลื่อนเป็นวันศุกร์เวลาเดิมค่ะ