ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ตำแหน่งงานบริการวิชาการแก่สังคม

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%9c%e0%b8%a5-%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%9b-01

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว : งานบริการวิชาการแก่สังคม

สามารถดูรายละเอียด ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว งานบริการวิชาการแก่สังคม