ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศผม-final-01

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ประจำงานประสานสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ)
PDF : ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว งานประสานสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ29082559

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ประจำงานบริการวิชาการแก่สังคม)

PDF : ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว งานบริการวิชาการแก่สังคม รอบ 229082559

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบุคลากร โทร.02-665-3555 ต่อ 2109