ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว คณะบริหารธุรกิจ

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการ (ประจำงานประสานสาขาวิชาระบบสารสนเทศ)

หรือสามารถ ดาวน์โหลดได้ที่ > ประกาศผลสอบ ประสานสาขาระบบสารสนเทศ