ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบ เป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว