ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ด่วนที่สุด)

รับสมัคร-01

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา จำนวน 4 อัตรา
หน่วยงานที่บรรจุ : งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ
รายละเอียดเพิ่มเติม > รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว