รับสัมครงาน

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวสังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 2 อัตรา (1.นักวิชาการศึกษา 2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

รายละเอียดการรับสมัคร  คลิกที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0 2665 3555 ต่อ 2109 งานบุคลากร  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร