ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีผ่านการคัดเลือกสอบชิงทุน “โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในคู่สัญญา ประเทศเกาหลีใต้”

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีผ่านการคัดเลือกสอบชิงทุน
“โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในคู่สัญญา ประเทศเกาหลีใต้”
ตามที่สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อสอบเข้าชิงทุน
“โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในคู่สัญญา ประเทศเกาหลีใต้”
ไปเรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนดังกล่าว
สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เอกสารแนบท้าย

[wpfilebase tag=’attachments’]