ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ “โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในประเทศไต้หวัน”

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ แจ้งประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในประเทศไต้หวัน

**สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามเอกสารแนบท้าย

**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ อาคารพร้อมมงคล ชั้น 3 ห้อง L304 หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 02 665 3555 ต่อ 2381 ในวันและเวลาราชการ