ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์“โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในคู่สัญญาประเทศเกาหลีใต้”

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์“โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในคู่สัญญาประเทศเกาหลีใต้”
ตามที่สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ แลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในคู่สัญญา
ประเทศเกาหลีใต้ และได้ปิดรับสมัครไปเรียบร้อยแล้วนั้นทั้งนี้สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ในวันอังคารที่ 26 พ.ค. 58 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องโครงการบัณฑิตศึกษา (L201) อาคารมงคลอาภา ชั้น 2 สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ได้ที่

[wpfilebase tag=’attachments’]