ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ

*** หมายเหตุ : รับจริงแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาพิธีการ

หากนักศึกษาไม่ทำการฝึกซ้อมรับทุนการศึกษา ถือว่าสละสิทธิในการรับทุนการศึกษา

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่. 086-5407011 (พี่แหม๋ม) งานสวัสดิการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา

เอกสารแนบ >>