ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนการศึกษา พณิชยการพระนคร ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนการศึกษา พณิชยการพระนคร ประจำปีการศึกษา 2561
สัมภาษณ์ทุนการศึกษาใน วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 07.30 – 15.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 (ห้องรับรอง) ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานสวัสดิการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา สังกัดคณะที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู่
คณะบริหารธุรกิจ โทร. 02-665-3555 ต่อ 2401
คณะศิลปศาสตร์ โทร. 02-665-3555 ต่อ 2404
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 094-1492463

**หมายเหตุ หากนักศึกษาไม่มาสัมภาษณ์ทุนในวันและเวลาดังกล่าวทางกองทุนถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ทั้นที