ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  1 ตำแหน่ง

  1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ  #รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว  #แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว