ข่าวบุคลากรข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

ผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบุคลากร โทร. 02 665 3555 ต่อ 2109