ข่าวบุคลากรข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

สังกัดงานวิชาการวิจัยและบริการวิชาการ จำนวน ๑ อัตรา

ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่