คณะบริหารธุรกิจรับสัมครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบคัดเลือกเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ (อาจารย์)

ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบ  คลิกที่นี่