ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจรับสัมครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก คลิกที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานบุคลากร 0 2665 3555 ต่อ 2109