ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันและอาจารย์ผู้ควบคุมทีมในระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา “การแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีสู่ความเป็นเลิศ”

ด่วน !!!!
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันและอาจารย์ผู้ควบคุมทีมในระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา
“การแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีสู่ความเป็นเลิศ”
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ สาขาวิชาการบัญชี 02 665 3555 ต่อ 2341

รายชื่อระดับอาชีวศึกษา

รายชื่อระดับอุดมศึกษา