ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อและตารางเรียนปรับพื้นฐาน

เรียนปรับพื้นฐาน วันที่ 18-19, 22-26 มิถุนายน 2558 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี
**หมายเหตุ สวมชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หรือชุดนักศึกษาโรงเรียนเดิม

[wpfilebase tag=’attachments’]