ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์สอบเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ด่วนที่สุด)

ประกาศ-01


ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์สอบเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา จำนวน 4 อัตรา
หน่วยงานที่บรรจุ : งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ

รายชื่อมีดังนี้ (.PDF)

  1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 4 ตำแหน่ง
  2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน