ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วน!! ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ประจำปี 2560

  • ตำแหน่งที่ 1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำงานสารบรรณ คณะบริหารธุรกิจ
  • ตำแหน่งที่ 2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจ
  • ตำแหน่งที่  3 นักวิชาการศึกษา ประจำโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ

หมายเหตุ   : ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อของท่านได้   คลิกที่นี่
: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-665-3555 ต่อ 2109 งานบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร