ข่าวประกาศ

ประกาศแจ้งนักศึกษาใหม่ ปี 2563 เรื่องแจ้งรายชื่อทำบัตรนักศึกษา และรับบัตร วันที่ 13-17 กรกฎาคม 2563

#dek63 ตรวจสอบรายชื่อทำบัตรนักศึกษาและรับบัตร ⚡️⚡️

▶️ รายชื่อนักศึกษา หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
▶️ รายชื่อนักศึกษารับบัตร หลักสูตรเทียบโอน และต่อเนื่อง ตรวจสอบรายชื่อ
▶️ รายชื่อนักศึกษาถ่ายรูปทำบัตร หลักสูตรเทียบโอนและ ต่อเนื่อง ตรวจสอบรายชื่อ
📌มีจำหน่าย กระดุม หัวเข็มขัด เนคไท

ที่มา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร