ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศแยกแขนงรายวิชาของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ระดับปริญญาตรี 4 ปี รุ่น 59

ประกาศแยกแขนงรายวิชาของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ระดับปริญญาตรี 4 ปี รุ่น 59

  1. แขนงวิชาการบัญชีการเงิน จำนวน 4 ห้อง
  2. แขนงวิชาการบัญชีบริหาร จำนวน 2 ห้อง
  3. แขนงวิชาการสอบบัญชี จำนวน 2 ห้อง

ตรวจสอบรายชื่อและแขนง คลิกที่นี่